Certifikované preventivní programy, které zábavnou formou pomáhají budovat charakter dětí a dospívajících a předcházet jejich rizikovému chování.

Programy jsou interaktivní (25 témat pro 1. - 9. ročník základní školy), využíváme v nich metody jako hraní rolí, diskuse, skupinové aktivity atd. S menšími dětmi také zpíváme, tvoříme a komunikujeme s pomocí maňáskové loutky.

Lektoři jsou vyškolení v oblasti primární prevence rizikového chování, prochází pravidelnými intervizemi, supervizemi a odborným vzděláváním. Dodržují etický kodex PP Etické dílny®. V otázkách etického základu se opírají o křesťansko-židovské hodnoty.

V roce 2018/19 jsme odučili 2 550 hodin a oslovili 25 421 dětí.

Více informací najdete na www.etickedilny.cz

Duchovní dědictví

Interaktivní vzdělávací programy zaměřené na významné osobnosti či události v dějinách našeho národa, které dodnes ovlivňují kulturní směřování naší země.
Lektoři Hope4kids tyto programy nejen realizují na školách, ale také se významně autorsky podílejí na jejich přípravě.
V programech Duchovní dědictví jsme v roce 2018/19 odučili 329 hodin a oslovili 3 582 dětí.
Programy Komenský 2020; Hus, jak ho neznáte; Staleté kořeny; O Bibli bez nudy mají kromě vzdělávací složky vždy také přesah do životů dnešních dětí.

Webové poradny

Dětem a dospívajícím, kteří se zúčastnili našich programů, dáváme možnost obrátit se na nás v bezpečném prostředí našich webových poraden se svým problémem nebo dotazem.

Tým osmi vyškolených poradců odpoví ročně na několik set otázek.

Děti nám mohou napsat do různých rubrik, např. Rodina, Škola, Přátelství, Láska a vztahy.

"Ahoj, moc vám děkuji za rady, s kamarádkou jsme se usmířily." (Susy, 12 let)


NOVINKA!

Tematické programy pro rodiče, učitele, metodiky prevence a širokou veřejnost.
Při různých příležitostech (třídní schůzky, konference prevence rizikového chování apod.) předáváme praktická doporučení na aktuální témata v oblasti rizikového chování dětí, dobrého klimatu ve třídách, rodinného života apod. 

Dárcovská kampaň na Startovači - přidejte se!