Certifikované preventivní programy, které zábavnou formou pomáhají budovat charakter dětí a dospívajících a předcházet jejich rizikovému chování.
Programy jsou interaktivní (25 témat pro 1. – 9. ročník základní školy), využíváme v nich metody jako hraní rolí, diskuse, skupinové aktivity atd.
S menšími dětmi také zpíváme, tvoříme a komunikujeme s pomocí maňáskové loutky.
Lektoři jsou vyškolení v oblasti primární prevence rizikového chování, prochází pravidelnými intervizemi, supervizemi a odborným vzděláváním. Dodržují etický kodex PP Etické dílny®. V otázkách etického základu se opírají o křesťansko-židovské hodnoty.
V roce 2018/19 jsme odučili 2 550 hodin a oslovili 25 421 dětí.

Interaktivní vzdělávací programy zaměřené na významné osobnosti či události v dějinách našeho národa, které dodnes ovlivňují kulturní směřování naší země.
Lektoři Hope4kids tyto programy nejen realizují na školách, ale také se významně autorsky podílejí na jejich přípravě.
V programech Duchovní dědictví jsme v roce 2018/19 odučili 329 hodin a oslovili 3 582 dětí.
Programy Komenský 2020; Hus, jak ho neznáte; Staleté kořeny; O Bibli bez nudy mají kromě vzdělávací složky vždy také přesah do životů dnešních dětí.

Tématické programy pro učitele, metodiky prevence, rodiče a širokou veřejnost. Předáváme praktická doporučení jak vstoupit do světa dnešních dětí, jak se jim přiblížit a také jak nastavit zdravé hranice. 

  1. Jak se zorientovat v kybersvětě?
  2. Jak se propojit s dnešními dětmi? 

    S programy Kyberdítě můžeme přijet i do vaší školy, knihovny, komunitního centra…

Zeptej.Se

Dětem a dospívajícím, kteří se zúčastnili našich programů Etické dílny®, dáváme možnost obrátit se na nás se svým problémem nebo dotazem v bezpečném prostředí mobilní a webové aplikace.
Najdou zde zodpovězené nejčastější dotazy z našich původních poraden. Týkají se mezilidských vztahů, problémů se školou, ale také hledání smyslu života – právě to je pro děti v tomto období velmi aktuální. Kromě toho mají možnost položit svou vlastní otázku. Mohou si vybrat ze 6 rubrik: Rodina, Škola, Kamarádství, Lásky, A co já?!, Život a smrt

Děti pokládají otázky buď v mobilní aplikaci nebo na webu. Do dvou dnů dostanou upozornění, že je pro ně připravena odpověď.  Na otázky odpovídá vždy jedna z 8 zkušených poradkyň. která má zrovna službu. Ročně takto pomůžeme několika stovkám mladých lidí.

Ahoj, moc vám děkuji za rady, s kamarádkou jsme se usmířily.“ (Susy, 12 let)