Certifikované preventivní programy, které zábavnou formou pomáhají budovat charakter dětí a dospívajících a předcházet jejich rizikovému chování.
Programy jsou interaktivní, využíváme v nich pestrou škálu didaktických metod jako je hraní rolí, diskuse, skupinové aktivity a hry podporující komunikaci, spolupráci a kreativitu. Nejmenší děti bývají nadšené
z maňáskové loutky, která přináší odlehčení a humor.

Školy si mohou vybrat z více než 25 témat pro 1.-9.ročník
a několika zážitkových programů.
Naše spolupráce díky tomu může být systematická a dlouhodobá.

Lektoři jsou vyškolení v oblasti primární prevence rizikového chování, prochází pravidelnými intervizemi, supervizemi a odborným vzděláváním. Dodržují etický kodex PP Etické dílny®. V otázkách etického základu se opírají o křesťansko-židovské hodnoty.
Lektoři programů Etické dílny® osloví v ČR ročně kolem 30 000 dětí během 3 000 vyučovacích hodin.

Akreditované tématické programy pro učitele, metodiky prevence, rodiče a širokou veřejnost. Předáváme praktická doporučení jak vstoupit do světa dnešních dětí, jak se jim přiblížit a také jak nastavit zdravé hranice. 

Ze série Kyberdítě® a jeho sítě pro vás máme 2 témata.
Vyberte si podle toho, co Vás nejvíce zajímá:
1. Jak se zorientovat v kybersvětě?
2. Jak se propojit s dnešními dětmi?

S programy Kyberdítě můžeme přijet i do vaší školy, knihovny, komunitního centra…

Zeptej.Se

Dětem a dospívajícím, kteří se zúčastnili našich programů Etické dílny®, dáváme možnost obrátit se na anonymně nás se svým problémem nebo dotazem v bezpečném prostředí mobilní a webové aplikace.
Uživatelé aplikace zde najdou zodpovězené nejčastější dotazy od svých vrstevníků, které se týkají mezilidských vztahů, problémů se školou, ale také např. hledání smyslu života – právě to je pro děti v tomto období velmi aktuální. Kromě toho mají možnost položit svou vlastní otázku.
Mohou si vybrat ze 6 rubrik: Rodina, Škola, Kamarádství, Lásky, A co já?!, Život a smrt

Děti pokládají otázky buď v mobilní aplikaci nebo na webu. Do dvou dnů dostanou upozornění, že je pro ně připravena odpověď. 
Na otázky odpovídá vždy některý ze zkušených poradců. R
očně takto pomůžeme stovkám mladých lidí.

Ahoj, moc vám děkuji za rady, s kamarádkou jsme se usmířily.“ (Susy, 12 let)

Interaktivní vzdělávací programy zaměřené na významné osobnosti či události v dějinách našeho národa, které dodnes ovlivňují kulturní směřování naší země.
Lektoři Hope4kids tyto programy nejen realizují na školách, ale také se významně autorsky podílejí na jejich přípravě.
V programech Duchovní dědictví jsme v roce 2018/19 odučili 329 hodin a oslovili 3 582 dětí.
Programy Mínus na plus s Ámosem; Komenský, příběhy lidskosti; Hus, jak ho neznáte; Staleté kořeny; O Bibli bez nudy mají kromě vzdělávací složky vždy také přesah do životů dnešních dětí.