Certifikované preventivní programy, které zábavnou formou pomáhají budovat charakter dětí a dospívajících a předcházet jejich rizikovému chování.
Programy jsou interaktivní, využíváme v nich pestrou škálu didaktických metod jako je hraní rolí, diskuse, skupinové aktivity a hry podporující komunikaci, spolupráci a kreativitu. Nejmenší děti bývají nadšené
z maňáskové loutky, která přináší odlehčení a humor.

Školy si mohou vybrat z více než 25 témat pro 1.-9. ročník
a několika zážitkových programů.
Naše spolupráce díky tomu může být systematická a dlouhodobá.

Lektoři jsou vyškolení v oblasti primární prevence rizikového chování, prochází pravidelnými intervizemi, supervizemi a odborným vzděláváním. Dodržují etický kodex PP Etické dílny®. V otázkách etického základu se opírají o křesťansko-židovské hodnoty.
Lektoři programů Etické dílny® osloví v ČR ročně kolem 38 000 dětí během 4 200 vyučovacích hodin.

Akreditované tématické programy pro učitele, metodiky prevence, rodiče a širokou veřejnost. Předáváme praktická doporučení, jak vstoupit do světa dnešních dětí, jak se jim přiblížit a také jak nastavit zdravé hranice. 

Ze série Kyberdítě® a jeho sítě pro vás máme 2 témata.
Vyberte si podle toho, co Vás nejvíce zajímá:
1. Jak se zorientovat v kybersvětě?
2. Jak se propojit s dnešními dětmi?

S programy Kyberdítě můžeme přijet i do vaší školy, knihovny, komunitního centra…

Zeptej.Se

Dětem a dospívajícím, kteří se zúčastnili našich programů Etické dílny®, dáváme možnost obrátit se na nás anonymně se svým problémem nebo dotazem v bezpečném prostředí mobilní a webové aplikace.

Uživatelé aplikace zde najdou zodpovězené nejčastější dotazy od svých vrstevníků, které se týkají mezilidských vztahů, problémů se školou, ale také např. hledání smyslu života – právě to je pro děti v tomto období velmi aktuální. Kromě toho mají možnost položit svou vlastní otázku.
Mohou si vybrat ze 6 rubrik: Rodina, Škola, Kamarádství, Láska, A co já?!, Život a smrt

Děti pokládají otázky buď v mobilní aplikaci nebo na webu. Do dvou dnů dostanou upozornění, že je pro ně připravena odpověď. 
Na otázky odpovídá vždy některý ze zkušených poradců. R
očně takto pomůžeme stovkám mladých lidí.

Ahoj, moc vám děkuji za rady, s kamarádkou jsme se usmířily.“ (Susy, 12 let)

Interaktivní vzdělávací programy zaměřené na významné osobnosti či události v dějinách našeho národa, které dodnes ovlivňují kulturní směřování naší země.
Lektoři Hope4kids tyto programy nejen realizují na školách, ale také se významně autorsky podílejí na jejich přípravě.
Programy Mínus na plus s Ámosem; Hus, jak ho neznáte; Staleté kořeny; O Bibli bez nudy mají kromě vzdělávací složky vždy také přesah do životů dnešních dětí.