Co děláme

Etické dílny®

Směrovka do života mladých

Etické dílny®
Etické dílny®

... jsou certifikované programy všeobecné primární prevence, které nabízejí propojení školního vzdělávacího programu Osobnostní a sociální výchova s celostním pohledem na vývoj mladého člověka i s jeho možnými riziky. 

... mají v dětech a dospívajících rozvíjet pozitivní vlastnosti a sociální dovednosti

Systematická a dlouhodobá spolupráce se školou umožňuje získat důvěru žáků a během programů rozkrývat daná témata, diskusemi jít až k jádru problémů a zamýšlet se nad životními hodnotami a vlastním směřováním. 

Informační web pro školy: www.etickedilny.cz

Duchovní dědictví


Programy ze série Duchovní dědictví jsou vzdělávací programy, zaměřené na významné osobnosti či události v dějinách našeho národa, které dodnes ovlivňují kulturní směřování naší země. 

Programy Hus, jak ho neznáte, O Bibli bez nudy, Staleté kořeny Komenský 2020 mají vždy kromě vzdělávací složky také přesah do životů dětí dnes.

Webporadny


Pro žáky, kteří se účastnili preventivních programů Etické dílny® či programů Duchovní dědictví, nabízíme jako návaznou nabídku kontaktu webporadny.

Žáci tak mohou reagovat na absolvovaný program a obrátit se na nás s konkrétním dotazem, problémem, o kterém se ostýchali hovořit během programu.

Vzhledem k veřejné dostupnosti těchto webů mají sem otevřený přístup i náhodní návštěvníci.

www.otazky4kids.cz - www.otazky4teens.cz 

Vzdělávání lektorů

Lektorský kurz Etické dílny®

Lektorský kurz
Lektorský kurz

Další ročník Lektorského kurzu ED začíná na podzim 2019, nástup do práce lektora je pak možný od září 2020 - na DPP či PP. Aktuálně hledáme nové lektory pro oblasti Zlín, Mělník, Přerov, Praha-východ.

Pět důvodů, proč se stát lektorem ED:
1. Můžete s dětmi hledat důležité životní hodnoty a upevňovat je,
2. rozvíjet potenciál dětí,
3. dávat dětem naději do jejich každodenních starostí,
4. být součástí týmu, ve kterém se vzájemně podporujeme,
5. mít práci, která je smysluplná a naplňující. 

Tim 2,2 - služby křesťanům


První kroky služby Timdvadva byli už v roce 1991, sloužíme dětem, rodičům a sborům ze všech denominací ČR.

Toužíme po tom, aby křesťanství pro naše sborové děti bylo víc než pouhá tradice.
Proto podporujeme:
- církevní pracovníky ve službě dětem
- křesťanské rodiny v praktickém životě s Bohem.

Naše vize: zralí křesťané po celé ČR!