HOPE4KIDS

Vzděláváme děti, rodiče, laickou i odbornou veřejnost 

v oblasti posilování vztahových dovedností, rozvoje osobnosti a charakteru, 
prevence rizikového chování. 

Etické dílny®

Více než 20 certifikovaných preventivních programů pro školy, které zábavnou formou pomáhají budovat charakter dětí a dospívajících a předcházet jejich rizikovému chování.

Vzdělávání laické i odborné veřejnosti

Tématické programy pro učitele, metodiky prevence, rodiče a širokou veřejnost. Předáváme praktická doporučení na aktuální témata v oblasti rodinného života, rizikového chování dětí, dobrého klimatu ve třídách apod.

Každý Váš dar je investicí do mladé generace.

NOVINKA! 

let existence

tisíc oslovených dětí ročně

přes 1500 programů

lektorů v celé ČR

zodpovězených dotazů ročně 

na webových poradnách

Ohlasy

„Došlo mi, že pokud chci změnit ostatní, jako první musím změnit sebe.“

Jolana, 7.třída, téma "Přátelé"

„Děti si aktivně vyzkoušely reálné situace    ze života, které jim pomohou upevnit vztahy ve třídě. Je skvělé, že se na toto téma baví     i s někým jiným, než s učiteli.“

třídní učitelka, 3. třída, téma "Jak se stát dobrým kamarádem?"

„Chci se rozhodovat správně. Dílna mě utvrdila v přesvědčení, že se moje cesta nebude ubírat jen pohodlným směrem za ziskem.“

Marek, 9.třída, téma "Morální bludiště."

„Dlouho jsme hledali vhodné programy a Etické dílny jsou přesně to, co jsme potřebovali. Jsme spokojení a máme zájem 

o dlouhodobou spolupráci.

ředitelka školy

Hope4kids, z.s.
IČ: 70104891  

Korespondenční adresa:
Vinařská 20
Klobouky u Brna 
691 72  

Sídlo:
Vybíralova 969/2
198 00 Praha 9 

Napište nám

info@hope4kids.cz

Bankovní spojení 

Číslo účtu: 2000309832/2010 
VS 300 (Hope4kids obecný) VS 400 (Etické dílny)

Výroční zpráva

Jsme zapsáni ve veřejném rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 10648 

Chci podpořit Hope4kids: