Vzděláváme děti, rodiče, laickou i odbornou veřejnost 

v oblasti posilování vztahových dovedností, rozvoje osobnosti a charakteru, 
prevence rizikového chování. 

Etické dílny®

Více než 20 certifikovaných preventivních programů pro školy, které zábavnou formou pomáhají budovat charakter dětí a dospívajících a předcházet jejich rizikovému chování.

Duchovní dědictví

Interaktivní vzdělávací programy pro školy, zaměřené na významné osobnosti či události z dějin našeho národa, které dodnes ovlivňují kulturní směřování naší země. (Komenský 2020, Staleté kořeny a další)

Vzdělávání laické i odborné veřejnosti

Tématické programy pro učitele, metodiky prevence, rodiče a širokou veřejnost. Předáváme praktická doporučení na aktuální témata v oblasti rodinného života, rizikového chování dětí, dobrého klimatu ve třídách apod.

Webové poradny

Dětem a dospívajícím dáváme možnost obrátit se v bezpečném prostředí našich webových poraden na vyškolené poradce se svým problémem nebo dotazem.

Každý Váš dar je investicí do mladé generace.

let existence

tisíc oslovených dětí ročně

přes 1500 programů

lektorů v celé ČR

zodpovězených dotazů ročně

na webových poradnách

Ohlasy

„Došlo mi, že pokud chci změnit ostatní, jako prvního musím změnit sebe.“

žákyně, 7.třída, téma "Přátelé"

„Děti si aktivně vyzkoušely reálné situace    ze života, které jim pomohou upevnit vztahy ve třídě. Je skvělé, že se na toto téma baví     i s někým jiným, než s učiteli. Chci se rozhodovat správně.“

třídní učitelka, 3. třída, téma "Jak se stát dobrým kamarádem?"

„Chci se rozhodovat správně. Dílna mě utvrdila v přesvědčení, že se moje cesta nebude ubírat jen pohodlným směrem za ziskem.“

žák, 9.třída, téma "Morální bludiště."

„Dlouho jsme hledali vhodné programy a Etické dílny jsou přesně to, co jsme potřebovali. Jsme spokojení a máme zájem 

o dlouhodobou spolupráci.

ředitelka školy

Hope4kids, z.s.
Vybíralova 969/2 198 00, Praha 9
IČ: 70104891 

Napište nám

info@hope4kids.cz

Bankovní spojení 

Číslo účtu: 2000309832/2010 
VS 300 (Hope4kids obecný) VS 400 (ED)

Výroční zpráva

Jsme zapsáni ve veřejném rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 10648 

Chci podpořit Hope4kids: