Přeskočit na obsah

Informace o zpracování osobních údajů organizace Hope4kids, z.s.

Správcem osobních údajů je Hope4kids, z.s., se sídlem Vybíralova 969/2, Praha 14, Černý most, IČ: 70104891, zapsanému ve veřejném rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 10648 (dále jen „Správce“).
 

Zákonný rámec: Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Účel zpracování osobních údajů:
Naše organizace má k dispozici údaje, které při objednávce služeb nebo při procesu darování zadáte, a to jméno, příjmení, e-mailová adresa,
adresa (pokud je vyplněna), příp. výše daru. Tyto údaje zpracováváme za následujícími účely:

 • zaslání informací k vámi objednané službě (semináře, webináře, preventivní programy…);
 • pro uzavření a plnění darovací smlouvy mezi vámi a naší organizací;
 • zaslání poděkování za váš dar;
 • zaslání informací o tom, jak jsme vámi darované prostředky využili;
 • vystavení potvrzení o daru uplatnitelné v daňovém přiznání pro odpočet.

Na základě oprávněného zájmu správce vaše osobní údaje také zpracováváme pro účely vytváření statistik pro interní potřeby naší organizace a archivace
pro případ sporů, reklamací či jiných vznesených nároků.

Právní předpisy nám dále ukládají povinnost archivace některých osobních údajů, zejména pro účely vedení účetnictví, jako je jméno, příjmení, adresa, výše daru.

Místo uchovávání osobních údajů
Používáme zabezpečená elektronická úložiště nacházející se v členských zemích Evropské Unie, kde je osobním údajům poskytnut jednotný vysoký stupeň ochrany. Tím je posílena bezpečnost vašich údajů.

Doba uchovávání osobních údajů
Tyto údaje budou uchovávány pro účely jejich zpracování v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů, a to po dobu 5 let, ledaže právní předpisy vyžadují delší archivační dobu.

Poučení o právech podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
Podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů máte právo:

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
 • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
 • právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.
 • v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s žádostmi o uplatnění vašich práv lze využít kontakt:  info@hope4kids.cz