Vše začalo programy Etické dílny®
aneb
Klíčové momenty naší historie

U zrodu Etických dílen stála touha provázet děti v jejich každodenních situacích a pomoct jim je zvládnout tak,
aby ve svém životě vykročily správným směrem.
A tak doprovázíme děti na jejich cestě, neustále reagujeme na aktuální dění ve společnosti, a držíme s nimi krok – již 20 let. 
Když se ohlédneme, co všechno se za ty roky  stalo a co jsme společně s vámi dokázali, vidíme to vlastně jako zázrak. 
Stále nám záleží na tom, aby děti na své cestě nezůstávaly samy a uměly si poradit s tím, co je čeká.
Těšíme se na to, co společně s vámi, našimi příznivci, ještě zažijeme.

2003

Vytvoření prvních metodik preventivních programů
Etické dílny®.
Autorkou je Eliška Krmelová, která je úspěšně pilotuje na velkých ostravských školách.
Etické dílny® se naplno rozjíždí.

2006

Etické dílny potřebují posily,
a proto realizujeme první
seminář pro nové lektory.

2008

 Vzniká online poradna Web4teens pro děti oslovené na školách, obrací se na ni ročně stovky dospívajících.

2010

 Vzniká vzdělávací kurz pro nové lektory (seminář + korespondenční kurz), díky kterému se počet lektorů rozrůstá napříč celou ČR.

2010

Tvoří se nové webové stránky www.etickedilny.cz, které slouží jako informační portál pro školy.
Etické dílny
® získávají
ochrannou známku ® u ÚPV.

2015

Tvoříme zcela nový komunikační  model programů Etické dílny®, který usnadňuje spolupráci našim lektorům z různých míst ČR, novou organizační strukturu a vnitřní pravidla.

2016

Etické dílny® získávají certifikaci MŠMT, garantující kvalitu naší práce dle odborných standardů.

2017

Vzniká Lektorský kurz Etické dílny®, který  předává odborné základy potřebné pro práci lektora primární prevence.
Rozvíjíme kvalitní webové poradenství – tým vyškolených poradců pracuje na webových poradnách pro děti a dospívající: Otazky4kids.cz a Otazky4teens.cz.

2018

 V našich programech trávíme
s dětmi na školách tisíce hodin
a svoji
odbornost předáváme dál
v příspěvcích na konferencích
pro pedagogy (krajské i celostátní konference prevence rizikového chování).

2019

Nastavujeme nový způsob spolupráce, tvoříme nový vizuál Hope4kids (nová loga), PR kampaně a strategie.

2020

Hope4kids, z.s. získává u MŠMT akreditaci vzdělávací instituce, seminář “Kyberdítě® a jeho sítě aneb jak se propojit s dětmi“ získává akreditaci MŠMT v rámci DVPP, Kyberdítě® získává ochrannou známku ® u ÚPV.

2021

Tvoříme novou webovou a mobilní poradenskou aplikaci Zeptej.Se, rozšiřujeme poradenský tým. Tvoříme nový formát práce s dětmi –  stmelovací programy pro třídní kolektivy. 

2022

V postcovidové době se objevila akutní potřeba posilovat psychickou odolnost dětí. Zvolili jsme několik nástrojů, jak dětem pomoci – projektové dny Mínus na plus s Ámosem, benefice Léto s pohybem, děti s úsměvem, spolupráce s odborníky a osobnostmi z dalších oborů. 
Výroční zpráva 2022