Program "Sex, láska a vztahy"

Sexuální chování dospívajících se s poslední době změnilo. Populistický a jednostranný tlak médií,
který je většinou v rozporu s doporučeními odborníků a WHO, vede teenagery ke stále časnějšímu zahajování intimních partnerských vztahů a rizikovému sexuálnímu chování. 
 
Žáky proto vedeme k tomu, aby si uvědomovali, jak sexualita ovlivňuje biologickou, psychickou a sociální složku osobnosti člověka. Ukazujeme jim souvislosti sexuality se (svým) zdravím, morálkou a pozitivními životními cíli. Poznávají fakta o pohlavně přenosných chorobách a typech antikoncepce. Poznávají důležitost sexuální zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování. Dokáží vyjádřit rozdíl mezi láskou, zamilovaností a sexuální přitažlivostí.
 
 
Ohlasy na program:
 
"Byla to paráda! Odnesla jsem si mnoho rad do života."
 
"Děkuji, že jste mi řekla, jak se má správně navázat vztah
a jak v něm pokračovat!"
 
"Svého těla si musím vážit a na sex je ještě dost času."
 
"Líbil se mi přirozený přístup přednášejícího,
uměl zaujmout."
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Chcete s námi také vařit dětem dobré vztahy?
 
Přimíchat svůj díl můžete zde.