Program "Rodina"

V tomto programu se zaměřujeme na to, aby si žáci uvědomovali principy fungující rodiny, byli si vědomi křehkosti rodinných vztahů a nutnosti péče o ně - zvláště v oblastech, kde k tomu mají možnost (např. sourozenecké konflikty), zároveň akceptují, že v rodině existují situace, které nemohou ovlivnit (rozvod). Uvědomují si důležitost komunikace 
v rodině, znají prvky účinné komunikace (slušnost, důvěra, respekt vůči rodičům…).
 
 
Ohlasy na program:
 
"Velmi přínosný program, učí děti jak se chovat ke kamarádům, posiluje vztahy, přátelství, rodinu. Skvělá paní lektorka,
s dětmi to umí a zaujala je."
 
"K rodičům sebudu chovat ohleduplně a budu si jich vážit.“ 
 
"Velmi přínosný program. Děti se zamyslely nad sebou,
vztahy v rodinách. Velmi se mi to líbilo.“ 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Chcete s námi také vařit dětem dobré vztahy?
 
Přimíchat svůj díl můžete zde.