Pomáhejte s námi vařit dětem dobrý život    

 
 
Co jsme s dětmi 
zatím uvařili:
 
"Budu se snažit chovat bez předsudků."
"Síla nejsou svaly."
"Chci být věrná a začít se chovat ohleduplně."