Program "Přátelé"

Přátelské vztahy v období dospívání hrají ve srovnání s dětstvím mnohem významnější roli.
Zároveň s proměnou identity mladého člověka dochází i k častějším konfliktům mezi přáteli, dospívající bývají
ve vztazích často dezorientováni či dokonce změní okruh svých přátel. 
 
V tomto programu společně s žáky objevujeme, jaké vlastnosti a hodnoty by mělo mít dobré přátelství.
Uvědomují si, jak moc je komunikace a spolupráce důležitá a jak vzájemná empatie v přátelství pomáhá.
Jsou motivováni moudře volit mezi přátelstvím a ostatními životními hodnotami (vlastní bezpečí,
slušnost, pravda atd.).
 
 
Ohlasy na program:
 
„Program se mi moc líbil. V přátelství je důležité si nezávidět
a důvěřovat si. Uvědomila jsem si, že mám tu nejskvělejší
třídu na světě.“ 
 
"Musím se zlepšit v odpouštění a obětování. Moc děkuji."
 
"Program je přínosný také pro pozitivní klima ve třídě,
které je pro žáky potřebné pro jejich psychickou pohodu.
Děkuji za přínos pro obě strany."
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Chcete s námi také vařit dětem dobré vztahy?
 
Přimíchat svůj díl můžete zde.