Přidejte se k nám finanční podporou

Ne každý může být lektorem na škole, ale prostřednictvím finanční podpory se každý může zapojit do našeho velkého snu – aby se pozitivní hodnoty a dobrý základ do života dostaly k mladé generaci ČR.

PĚT DŮVODŮ, proč nás podporovat:

Vyberte si:

                

Další možnosti finanční podpory:

    Obecný dar - kód 300 (bude použit tam, kde máme právě největší potřebu);
    Etické dílny® - kód 400 (programy na školách, vzdělávání lektorů, webporadny);
    Tim 2,2 - kód 100 (web4kids, impulsy pro křesťanskou výchovu).

Bankovní spojení: 2000309832 / 2010
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte:
a) vaši e-mailovou adresu, namísto znaku @ uveďte (c), 
b) a jako variabilní symbol kód projektu, který chcete podpořit.

Podpořit nás mohou jak fyzické, tak právnické osoby. Vystavujeme potvrzení o daru (vždy v lednu následujícího roku), v případě potřeby darovací smlouvu.
Jste firma a chcete se stát naším spojencem? Můžeme vymyslet různé možnosti, jak dát o tom vědět i vašim zákazníkům.