Ukázka programu Etické dílny® pro II. stupeň

08.03.2018 12:21

Na blogu jsme již dříve uveřejnili článek, jak vypadá program ED pro I. stupeň. A protože máme programy jak pro první, tak i druhý stupeň, dneska vám více přiblížíme program pro II. stupeň – konkrétně téma „Předsudky“, který je určen pro 8. - 9. třídu.  Domluvili jsme se se školou, vzali jsme foťák a vyrazili jsme  
s naší lektorkou do školy :-)

Každý program je uzpůsobený na dvě vyučovací hodiny, díky tomu jsou naši lektoři schopni s žáky více pracovat do hloubky. Skvělé u této třídy je, že lektorka pro ně zajišťuje programy již od 6. ročníku, což je naší touhou, abychom budovali dlouhodobé vztahy. 

I přesto, že programy pro II. stupeň probíhají více v diskuzním režimu než herním, úvodní hra je i u programů pro starší žáky. U tématu Předsudky je hra zaměřena na naše odlišnosti a na vznik předsudků. Na velmi jednoduchých otázkách typu: „Vstáváš rád brzy ráno?“, „Chodíš rád spát brzy?“ se žáci dobře pobaví a zároveň společně zjišťují, jak lehce můžou předsudky vzniknout. V druhé části programu pracují ve skupinách a vymýšlí společně název pro článek tak, aby upoutal pozornost veřejnosti.

V programu se využívají různé formy, jak se téma probírá – kromě úvodní hry také společné diskuze, videa, názorné příklady a práce ve skupinách. Díky tomu se žáci učí říkat své názory, obhajovat je, případně je vyvracet – vše s respektem vůči druhému.    

 

     Ohlasy od žáků na program:

   Možná se nad vším více zamyslet.

   Uvědomovat si, co vlastně dělám.

   Být ohleduplná k lidem kolem sebe.

   Snažím se chovat bez předsudků.

 

Naše cíle pro tento program jsou: 
- Žáci rozumí významu slova předsudek a vědí, jak vznikají. 
- Umí rozlišit různé typy předsudků a dokáží rozlišit, které chování je diskriminační.
- Poznávají, že je třeba uplatňovat vyváženost v pohledu na určité skupiny i při osobních negativních zkušenostech.
- Umí s úctou tolerovat názor a hodnoty druhého, přestože neodpovídají jejich vlastnímu přesvědčení.

Chcete se dozvědět celkovou nabídku našich programů? Podívejte se na přehled všech našich programů.  
Více informací, jak Etické dílny® fungují, naleznete zde.

Za tým Hope4kids, 
Jana