Etické dílny® - nové programy pro MŠ

01.03.2018 11:59

První pololetí školního roku je úspěšně za námi, lektorská sezona je v plném proudu a naši lektoři se na školách činí. Aby ne, letos nám totiž přibyly dvě novinky – dva zcela nové programy.

Část našeho lektorského týmu nezahálela ani o letních prázdninách a vypracovala programy pro ty úplně nejmenší děti. Tato potřeba vyvstala na základě poptávky učitelek mateřských škol, které si stále více přály, aby se hodnotové programy prevence dostaly i k těm nejmenším. 

Vytvořili jsme pracovní skupinu z našich lektorů, kteří se v první fázi zaměřili na budování kamarádských vztahů a schopnost dětí si hrát a vycházet spolu. Východiskem byl fakt, že děti v kolektivu prožívají při hraní různé situace, které neumí správně řešit - ve vztahu k druhým ani k sobě. Jsou netrpělivé, neumí spolupracovat, bojí se zapojit do hry jiných dětí nebo se naopak agresivně prosazují. Přípravě programů předcházelo seznámení se s vývojovou psychologií dětí předškolního věku, ale také jsme se obrátily na zkušené učitelky MŠ, které popsaly a shrnuly negativní jevy, které se v současné době ve vztazích mezi dětmi a u dětí předškolního věku vyskytují nejčastěji.  „Děti si spolu neumí hrát“, zaznívalo z úst oslovených odborníků nejčastěji. 

Vznikl tak program „Hrajeme si spolu“, který ve verzi pro starší děti můžeme rovněž nabízet na základních školách jako rozšíření portfolia pro děti z 1. a 2. tříd. Děti se učí při hraní počkat, být trpělivější. Učíme je vidět výhody vzájemné spolupráce oproti soupeřivosti a také to, že si mohou svobodně vybrat, s kým a čím si budou hrát. 

Ohlasy z programu "Hrajeme si spolu": 

"Program je velmi přínosný a zábavný. Oceňuji použití loutky, zapojení dětí do aktivit, možnost vlastního rozhodnutí. Děti si uvědomily potřebu pomáhat vždy, kdy je to třebapomáhaly si navzájem a mohly z toho mít dobrý pocit."

 

Další nový program "Jak se máš" 

„Děti neumí pracovat se svými emocemi. Nemáte něco o emocích?“, ozývaly se další hlasy. Tak na tuto otázku už také nemusíme odpovídat negativně. Opět jsme se při přípravě zaměřili na předškolní děti a vytvořili program, který je již pro takto malé děti prevencí agrese a šikany. Vycházeli jsme z toho, že děti prožívají v běžném životě různé emoce, často si s nimi ale nevědí rady - ventilují je nesprávným způsobem (např. agresí), nebo je naopak potlačují, což se u nich může později projevit negativně. To pak nepříznivě ovlivňuje vztahy v jejich vrstevnické skupině, také práce s nimi bývá obtížnější.

Program jsme opět připravili ve dvojí verzi – pro ty nejmenší děti v MŠ, ale také pro děti z 1. a 2. tříd ZŠ. Setkává se s velkým úspěchem. Paní učitelky, které program viděly, oceňují možnost sledovat chování a reakce dětí, aby s nimi pak mohly dále pracovat. 

Ohlasy na program "Jak se máš": 

„Program byl velmi pestrý a líbil se mi, byl vystavěn úměrně věku, reagoval na dětské vnímání různých situací.“ 

"Program hodnotím velice kladně. Opakovala bych ho vždy na začátku roku. Emoce a ukázka, jak je řešit vkaždodenních situacích.

„Téma je praktické a metodicky zpracované přiměřeně věku dětí. Líbila se mi velká míra zapojení dětí v průběhu celého programu.“

 

Přehled všech našich programů naleznete zde: www.hope4kids.cz/eticke-dilny/prehled-programu

Za tým lektorů, 
Viki