5 DŮVODŮ, PROČ SE STÁT LEKTOREM ED

18.09.2017 12:46

Etické dílny® jsou programy primární prevence pro základní školy a mají dětem a dospívajícím přinést pozitivní směr do jejich života. Určitě je hodně důvodů, proč dává smysl stát se lektorem ED, my jsme sepsali těch 5 nejdůležitějších, které jsou pro nás klíčové.

1. Můžeme s dětmi hledat důležité životní hodnoty a upevňovat je 
Dětem neříkáme, co dělají špatně, ale ukazujeme jim, jak objevovat dobré věci kolem sebe a v sobě. Jsou to interaktivní programy prolnuté otázkami, diskuzemi a také humorem s využitím prvků moderní pedagogiky.

2. Můžeme s dětmi rozvíjet jejich potenciál 
Je pro nás důležité, aby každé dítě zjistilo, že jeho život má hodnotu a smysl. Děti touží po dobrých věcech, ale často neví, jak na to. A my jim můžeme takto dávat naději a ukazovat jim směrovku do života.

 

3. Můžeme dětem dávat naději do jejich každodenních starostí
Nabízíme pestrou škálu témat od 1. do 9. třídy. Díky tomu jsme schopni pokrýt různá témata, které děti a teenageři v sobě řeší a ne vždy mají možnost to s někým probrat, kdo jim může pomoci. Zároveň také nabízíme online webporadny, kde se děti i mladí lidé můžou svěřit a my jim odpovídáme.

4. Jsme jeden tým, ve kterém se vzájemně podporujeme 
Velmi nám záleží na tom, aby nikdo v týmu nebyl sám a abychom se navzájem podporovali a rozvíjeli. K tomu používáme kromě jiného pravidelné online setkávání všech lektorů ČR a další možnosti komunikace z dálky. Každý lektor má svého oblastního lektora, se kterým konzultuje svoji práci a je s ním pravidelně v kontaktu. Zároveň v naší centrále v Praze jsou lidé, kteří pomáhají s administrativou a také potřebnými materiály pro komunikaci.

5. Máme práci, která je smysluplná a naplňující 
Předáváme mladé generaci dobré hodnoty a směrovku do života. Naším dlouhodobým cílem je proměna společnosti. A i vy můžete být součástí proměny srdcí mladé generace. 

Ohlas z 9.tř. k tématu „Kdo jsem?“
Každý jsme jedinečný a nemá cenu se nad někoho povyšovat.

Ohlas od paní učitelky ze Šluknova
Přinesla jsem si sešity na opravování a vůbec je neopravuju, protože jsem úplně unesena programem!

A přesně takové ohlasy jsou pro nás tím hnacím motorem, proč víme, že naše práce dává smysl. Naší vizí je mít do roku 2020 lektora v každém okrese ČR. Chcete se také stát naším lektorem? Případně víte o někom, kdo má mladou generaci na srdci? Ozvěte se nám: info@hope4kids.cz .

Za tým Hope4kids, 
Jana