Program "Život v mediální džungli"

Dětem, které vyrostly ve světle blikajících obrazovek a jejichž samozřejmou součástí dětství jsou média,
často chybí citlivé doprovázení světem médií. Paradoxně jsou ti, kdo mají děti vychovávat a vést,
v této oblasti méně zkušení a aktivní, 
a v důsledku toho děti nevědí o různých typech rizik. 
 
S žáky probíráme jejich vztah k médiím a pomáháme jim zorientovat se v základních rizicích médií
(nebezpečné kontakty, pornografie, intimní či zneužitelné fotografie, kyberšikana), zjišťují úskalí anonymity
na internetu i zneužitelnosti médií. Poznávají zásady bezpečného a pozitivního užívání médií, jak se účinně
bránit při setkání s nebezpečnými situacemi na internetu.
 
 
Ohlasy na program:
 
"Neměla bych trávit tolik času na internetu a měla bych
žít svůj vlastní život."
 
"Internet je užitečná, ale i nebezpečná věc."
 
"Budu si dávat pozor, koho si přidávám do přátel,
abych se nestala obětí."
 
"Nedívat se na něco, čeho bych pak litovala."
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Chcete s námi také vařit dětem dobré vztahy?
 
Přimíchat svůj díl můžete zde.