Ohlasy na program "Rodina"

 
 
"Velmi přínosný program, učí děti jak se chovat ke kamarádům, posiluje vztahy, přátelství, rodinu. Skvělá paní lektorka, s dětmi to umí a děti zaujala."
 
"K rodičům sebudu chovat ohleduplně a budu si jich vážit.“ 
 
"Velmi přínosný program. Děti se zamyslely nad sebou, vztahy v rodinách. Velmi se mi to líbilo.“ 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------