Preventivní programy ED na školách

Etické dílny® jsou programy primární prevence pro základní školy a mají dětem a dospívajícím přinést pozitivní směr do jejich života.

U většiny preventivních programů jde hlavně o to, aby žáci měli dostatek informací a vyhnuli se rizikovému chování (např. šikaně, experimentování s alkoholem…). Etické dílny® jdou k tomuto cíli spíše cestou prohloubení pozitivních rozhodnutí v každodenních životních situacích.

 

Školám nabízíme pestrou škálu témat od 1. do 9. třídy. Využíváme nejrůznější didaktické metody: zážitkové hry, dotazníky, hraní scének, video ukázky, názory vrstevníků a známých osobností...

 

 

V roce 2018 odučili naši lektoři
3 117 hodin pro 29 135 žáků

 

 
 

Malé ochutnávky:

 

 

 

 

 

 

Díky systematické a dlouhodobé spolupráci se školou je možné získat důvěru žáků a během programu rozkrývat dané téma, diskusemi jít až k jádru problému a zamýšlet se nad svými životními hodnotami a směřováním.

Ohlas učitelky:
... Jsem úplně unesená programem.

Podívejte se na další ohlasy pedagogů

Nejoblíbenejší témata

1. Jak se stát dobrým kamarádem?
2. Jak se chránit v nebezpečných situacích?
3. Buďme kamarádi
4. Jak překonat starosti ve škole? 

Celkový přehled programů