V této rubrice najdete bohaté informace 
o divizi Etické dílny® – primární prevence:
- Preventivní programy na školách
- Vzdělávání lektorů
- Webporadny

 

 

Předáváme mladé generaci dobré hodnoty a směrovku do života.
Naší vizí je mít lektora ED v každém okrese ČR.
Dlouhodobý cíl: proměna společnosti.

Informační portál pro školy o programech a možnostech spolupráce: www.etickedilny.cz